Taal
  • Nederlandse tekst

 

Deskundig vloeradvies is een onlosmakelijk onderdeel van alle leg- en reparatiewerkzaamheden.

U kunt de heer Kazan, directeur van het bedrijf, ook benaderen voor losstaand advies. Met zijn brede ervaring en snel beoordelingsvermogen heeft hij al vele klanten geadviseerd over onder meer:

  • Juiste ondergrond in relatie tot het vloertype
  • Vloertype in relatie tot uw interieur
  • Gunstige kostprijs: soms kan met ander, goedkoper materiaal hetzelfde effect worden bereikt, als met bekend, duurder materiaal.